Waarom is Krishnamurti niet begrepen?

Jiddu Krishnamurti werd ontdekt door de Theosofische Vereniging! Hij zou het voertuig worden van de wereldleraar Maitreya maar in 1929 deed K van deze rol afstand, hier in Nederland, te Ommen!
Vanaf die tijd deed hij zijn eigen kunstje, zogezegd. ‘Mensen onvoorwaardelijk vrij maken.’ Hij, Krishnamurti, wilde geen autoriteit zijn met volgelingen, toch vergeleek hij zichzelf met de Boeddha. Bij het einde van zijn leven blijkt (of schijnt) niemand hem begrepen te hebben, beweerde K!
Waarom, in hemelsnaam dan, want tijdens het leven van de Boeddha waren er wel mensen geweest die de leringen van Gautama hadden begrepen, nietwaar? Er waren mensen ontwaakt…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Please reload

Even geduld...